Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach szkolnych
w Powiecie Polickim

Więcej

Zapoznaj się z Naszymi projektami

„Strona jest realizowana w związku z realizacją przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu”.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

Na czym polega projekt?

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Planowane działania termomodernizacyjne w projekcie to między innymi:

  • modernizacja instalacji co, w tym wymiana grzejników,
  • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachu,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
  • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
  • montaż paneli fotowoltaicznych.

Ponadto zrealizowany zostanie między innymi konkurs fotograficzny i warsztaty ekologiczne.


Zdjęcie Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

Jaki jest główny cel projektów?

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

To forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.


Zdjęcie Jaki jest główny cel projektów?

Galeria

Zobacz placówki objęte projektem